webwxgetmsgimg (22).jpeg
webwxgetmsgimg (3).jpeg
webwxgetmsgimg (26).jpeg
webwxgetmsgimg (27).jpeg
webwxgetmsgimg (6).jpeg
webwxgetmsgimg (19).jpeg
webwxgetmsgimg (7).jpeg
webwxgetmsgimg (21).jpeg
webwxgetmsgimg (25).jpeg
1.jpg
81.jpg
4.jpg
7.jpg

 <<NO TITLE>>

 

Models: Giulio Julio Guzzi; Xu Yongxing 

Photography by Artemisia Hwang 

Garment Design by Artemisia Hwang